Cennik i opłaty

KSGA Legion Warszawa

Cennik zajęć obowiązujący od 01 września 2023 r.

Zajęcia próbne bez zobowiązań !

Wpisowe (opłata jednorazowa) – 70zł

1 – 1,5      godziny zajęć tygodniowo    opłata członkowska   = 200 zł / miesiąc
2              godziny zajęć tygodniowo     opłata członkowska   = 250 zł / miesiąc
2,5 – 3     godziny zajęć tygodniowo     opłata członkowska   = 280 zł / miesiąc
3,5 – 6     godzin zajęć tygodniowo      opłata członkowska    = 320 zł / miesiąc

Opłata członkowska w miesiącach wakacyjnych lipiec i sierpień = 10zł / miesiąc

Rabaty

Zajęcia próbne bez zobowiązań !

  • Opłata członkowska dla rodzeństwa pomniejszona o 20 zł za każde dziecko
  • Opłata członkowska z góry za 3 miesiące 10 % rabatu – opłata bezzwrotna!

Rabaty nie łączą się oraz nie obowiązują w grupach zawodniczych. Rabaty nie obowiązują w przypadku nieterminowych płatności.

Konto bankowe

Opłaty za zajęcia w klubie KSGA Legion Warszawa

PKO Bank Polski SA
51 1020 1127 0000 1402 0225 9281

W tytule wpłaty prosimy podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc pisemnie, rok za który wnoszona jest opłata.
Przykład: „Michalina Nowak, wrzesień, 2023”

Wpłat należy dokonywać za bieżący miesiąc najpóźniej do 10-go bieżącego miesiąca.