Gimnastyka artystyczna warszawa, Balet warszawa, Balet dla dzieci warszawa, Balet dla dzieci, Zajecia sportowe dla dzieci,

Cennik i opłaty

KSGA Legion Warszawa

Cennik zajęć obowiązujący od lipca 2018 r.

Zajęcia próbne Gratis !

Wpisowe (opłata jednorazowa) – 40zł

1 – 1,5     godziny zajęć tygodniowo    opłata członkowska   = 140 zł / miesiąc
2 – 3        godzin zajęć tygodniowo      opłata członkowska   = 190 zł / miesiąc
3,5 – 6     godzin zajęć tygodniowo      opłata członkowska   = 240 zł / miesiąc
> 6           godzin zajęć tygodniowo      opłata członkowska   = 250 zł / miesiąc

Opłata członkowska w miesiącach wakacyjnych lipiec i sierpień = 10zł / miesiąc

Rabaty

Zajęcia próbne Gratis !

  • Opłata dla rodzeństwa pomniejszona o 10 zł od dziecka.
  • Opłata z góry za 3 miesiące zajęć 10 % rabatu.

Rabaty nie łączą się oraz nie obowiązują w grupach zawodniczych. Rabaty nie obowiązują w przypadku nieterminowych płatności.

Konto bankowe

Zarząd Klubu informuje, że począwszy od 1 marca 2016 r. wszelkie płatności związane z opłatami za zajęcia regulowane być powinny wyłącznie na rachunek bankowy podany na stronie Klubu.

Opłaty za zajęcia w klubie KSGA Legion Warszawa

PKO Bank Polski SA
51 1020 1127 0000 1402 0225 9281

W tytule wpłaty prosimy podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc pisemnie, rok za który wnoszona jest opłata.
Przykład: „Michalina Nowak, wrzesień, 2018”
Wpłat należy dokonywać za bieżący miesiąc najpóźniej do 10-go bieżącego miesiąca.